Coolie 420

coolie-420Coolie 420

Type :        Comedy Shows
Wtiten By :   Umer Sharif
Directed By :   Umer Sharif
Produced By :
Cast :    Umer Sharif,Zareen Ghazal,Salam Zafar,Nirmal,Saleem Afridi,Batin Farooque
Language :         urdu

 • Coolie 420 Stage Show

 • Coolie 420 Umer Sharif

 • Coolie 420 Urdu Stage Show

 • Coolie 420 Urdu Stage Dramas

 • Coolie 420 Pakistani Stage Show

 • Coolie 420  pakistani comedy stage drama

 • Coolie 420 Umer Sharif Stage Show

 • Coolie 420 Umer Sharif Urdu Stage Show

 • Coolie 420 Umer Sharif Comedy Stage Show

 • Coolie 420 Umer Sharif Urdu Stage Dramas

 • Watch Full Movie

pakistani comedy stage drama online free
pakistani comedy stage drama Umer Sharif
pakistani comedy stage drama Umer Sharif online free
Umer Sharif comedy stage drama
Umer Sharif comedy stage drama online free
Stage Show
Umer Sharif
Urdu Stage Show
Urdu Stage Dramas
Pakistani Stage Show
pakistani comedy stage drama
Umer Sharif Stage Show
Umer Sharif Urdu Stage Show
Umer Sharif Comedy Stage Show
Umer Sharif Urdu Stage Dramas

Umar Sharif in Jungle

umar-sharif-in-jungleUmar Sharif in Jungle

Type :        Comedy Shows  
   Wtiten By :   Umer Sharif
   Directed By :  Umer Sharif
   Produced By :   Najam Malik
   Cast :    Umer sharif, Sikandar sanam,  Zareem Ghazal, Salma Zafar, Saleem Afridi,  Naeaama Garaz

   Language :         urdu

 • Umar Sharif in Jungle Stage Show

 • Umar Sharif in Jungle Umer Sharif

 • Umar Sharif in Jungle Urdu Stage Show

 • Umar Sharif in Jungle Urdu Stage Dramas

 • Umar Sharif in Jungle Pakistani Stage Show

 • Umar Sharif in Jungle Umer Sharif Stage Show

 • Umar Sharif in Jungle Umer Sharif Urdu Stage Show

 • Umar Sharif in Jungle Umer Sharif Comedy Stage Show

 • Umar Sharif in Jungle Umer Sharif Urdu Stage Dramas

 • Umar Sharif in Jungle pakistani comedy stage drama

 • Watch Full Movie

pakistani comedy stage drama online free
pakistani comedy stage drama Umer Sharif
pakistani comedy stage drama Umer Sharif online free
Umer Sharif comedy stage drama
Umer Sharif comedy stage drama online free
Stage Show
Umer Sharif
Urdu Stage Show
Urdu Stage Dramas
Pakistani Stage Show
pakistani comedy stage drama
Umer Sharif Stage Show
Umer Sharif Urdu Stage Show
Umer Sharif Comedy Stage Show
Umer Sharif Urdu Stage Dramas

Bakara Qiston Pay Part-4

bakara-qistoan-par-part-4Bakara Qiston Pay Part-4

Type :        Comedy Shows
Wtiten By :   Umer Sharif
Directed By :  Umer Sharif
Produced By :   Najam Malik
Cast :    Umer sharif,Zareen Ghazal,Salama Zafar,Rauf Lala,Maeeama Gharaj,Sikander Sanam & Others

Language :         urdu

 • Bakara Qiston Pay Part-4 Stage Show

 • Bakara Qiston Pay Part-4 Umer Sharif

 • Bakara Qiston Pay Part-4 Urdu Stage Show

 • Bakara Qiston Pay Part-4 Urdu Stage Dramas

 • Bakara Qiston Pay Part-4 Pakistani Stage Show

 • Bakara Qiston Pay Part-4 Umer Sharif Stage Show

 • Bakara Qiston Pay Part-4 Umer Sharif Urdu Stage Show

 • Bakara Qiston Pay Part-4 Umer Sharif Comedy Stage Show

 • Bakara Qiston Pay Part-4 Umer Sharif Urdu Stage Dramas

 • Bakara Qiston Pay Part-4 pakistani comedy stage drama

 • Watch Full Movie

pakistani comedy stage drama online free
pakistani comedy stage drama Umer Sharif
pakistani comedy stage drama Umer Sharif online free
Umer Sharif comedy stage drama
Umer Sharif comedy stage drama online free
Stage Show
Umer Sharif
Urdu Stage Show
Urdu Stage Dramas
Pakistani Stage Show
pakistani comedy stage drama
Umer Sharif Stage Show
Umer Sharif Urdu Stage Show
Umer Sharif Comedy Stage Show
Umer Sharif Urdu Stage Dramas

Bakara Qistoan Par Part-3

bakara-qistoan-par-part-3Bakara Qistoan Par Part-3

Type :        Comedy Shows  
   Wtiten By :   Umer Sharif
   Directed By :   Umer Sharif
   Produced By :  
   Cast :    Umer Sharif, Shakeel Siddiqi, Ibrahim Nafees, Saleem Afridi, Erum Tahir, Akhter Shirani,  Salomi        
   Language :         urdu

Bakara Qistoan Par Part-3 Stage Show

Bakara Qistoan Par Part-3 Umer Sharif

Bakara Qistoan Par Part-3  Urdu Stage Show

Bakara Qistoan Par Part-3 Urdu Stage Dramas

Bakara Qistoan Par Part-3 Pakistani Stage Show

Bakara Qistoan Par Part-3 Umer Sharif Stage Show

Bakara Qistoan Par Part-3 Umer Sharif Urdu Stage Show

Bakara Qistoan Par Part-3 Umer Sharif Comedy Stage Show

Bakara Qistoan Par Part-3 pakistani comedy stage drama

 • Watch Full Movie

pakistani comedy stage drama online free
pakistani comedy stage drama Umer Sharif
pakistani comedy stage drama Umer Sharif online free
Umer Sharif comedy stage drama
Umer Sharif comedy stage drama online free
Stage Show
Umer Sharif
Urdu Stage Show
Urdu Stage Dramas
Pakistani Stage Show
pakistani comedy stage drama
Umer Sharif Stage Show
Umer Sharif Urdu Stage Show
Umer Sharif Comedy Stage Show
Umer Sharif Urdu Stage Dramas

Eid Tare Naam

eid-tere-naamEid Tare Naam

Type :        Comedy Shows
Wtiten By :   Umer Sharif
Directed By :  Umer Sharif
Produced By :   Najam Malik
Cast :    Umer Sharif,Zareen Ghazal,Sikander Sanam,Salma Zafar,Batin Farooqui,Naeema Garaz
Language :         urdu

Eid Tare Naam Stage Show

Eid Tare Naam Umer Sharif

Eid Tare Naam Urdu Stage Show

Eid Tare Naam Urdu Stage Dramas

Eid Tare Naam Pakistani Stage Show

Eid Tare Naam Umer Sharif Stage Show

Eid Tare Naam Umer Sharif Urdu Stage Show

Eid Tare Naam pakistani comedy stage drama

 • Watch Full Movie

 • Watch Part 1

 • Watch Part 2

 • Watch Part 3

 • Watch Part 4

pakistani comedy stage drama online free
pakistani comedy stage drama Umer Sharif
pakistani comedy stage drama Umer Sharif online free
Umer Sharif comedy stage drama
Umer Sharif comedy stage drama online free
Stage Show
Umer Sharif
Urdu Stage Show
Urdu Stage Dramas
Pakistani Stage Show
pakistani comedy stage drama
Umer Sharif Stage Show
Umer Sharif Urdu Stage Show
Umer Sharif Comedy Stage Show
Umer Sharif Urdu Stage Dramas

Baby Samjah Karo

baby-samjah-karoBaby Samjah Karo

Type :        Comedy Shows
Wtiten By :   Umer Sharif
Directed By :  Umer Sharif
Produced By :
Cast :    Umer sharif,Zareen Ghazal,Salama Zafar,Shakeel Siddique,Ibrahim Sajan,Shafqat Tara

   Language :         urdu

Baby Samjah Karo  Stage Show

Baby Samjah Karo Umer Sharif

Baby Samjah Karo Urdu Stage Show

Baby Samjah Karo Urdu Stage Dramas

Baby Samjah Karo Pakistani Stage Show

Baby Samjah Karo Umer Sharif Stage Show

Baby Samjah Karo Umer Sharif Urdu Stage Show

Baby Samjah Karo pakistani comedy stage drama

Baby Samjah Karo Umer Sharif Comedy Stage Show

 • Watch Part 1

 • Watch Part 2

 • Watch Part 3

 • Watch Part 4

 • Watch Part 5

pakistani comedy stage drama online free
pakistani comedy stage drama Umer Sharif
pakistani comedy stage drama Umer Sharif online free
Umer Sharif comedy stage drama
Umer Sharif comedy stage drama online free
Stage Show
Umer Sharif
Urdu Stage Show
Urdu Stage Dramas
Pakistani Stage Show
pakistani comedy stage drama
Umer Sharif Stage Show
Umer Sharif Urdu Stage Show
Umer Sharif Comedy Stage Show
Umer Sharif Urdu Stage Dramas

Yeh To Housefull Hoogaya

Yeh To Housefull Hoogaya

yeh-to-full-house-ho-gaya   Type :        Comedy Shows
Wtiten By :   Umer Sharif
Directed By :   Umer Sharif
Produced By :
Cast :    Umer Sharif,Shakil Siddiqui,Sikander Sanam,Salim Afridi,Naeema Garaz,Shahzad Raza,Salomi
Language :         urdu

 

Yeh To Housefull Hoogaya Stage Show

Yeh To Housefull Hoogaya Umer Sharif

Yeh To Housefull Hoogaya  Urdu Stage Dramas

Yeh To Housefull Hoogaya Umer Sharif Stage Show

Yeh To Housefull Hoogaya  Pakistani Stage Show

Yeh To Housefull Hoogaya Umer Sharif Urdu Stage Dramas

Yeh To Housefull Hoogaya pakistani comedy stage drama

 • Watch Part 1

 • Watch Part 2

pakistani comedy stage drama online free
pakistani comedy stage drama Umer Sharif
pakistani comedy stage drama Umer Sharif online free
Umer Sharif comedy stage drama
Umer Sharif comedy stage drama online free
Stage Show
Umer Sharif
Urdu Stage Show
Urdu Stage Dramas
Pakistani Stage Show
pakistani comedy stage drama
Umer Sharif Stage Show
Umer Sharif Urdu Stage Show
Umer Sharif Comedy Stage Show
Umer Sharif Urdu Stage Dramas

 

 

Paying Guest

 • Paying Guest

paying-guest

Paying Guest Stage Show

Paying Guest Umer Sharif

Paying Guest Pakistani Stage Show

Paying Guest Umer Sharif Stage Show
Paying Guest pakistani comedy stage drama

 • Wtiten By :   Umer Sharif

     Directed By :  Umer Sharif

     Produced By :   Najam Malik

     Cast :    Umer sharif,Zareen Ghazal,Sikander Sanam,Batin Farooque,Nirmal,Naeema Garaz

     Language :         urdu

 • Watch Part 1

 • Watch Part 2

pakistani comedy stage drama
pakistani comedy stage drama online free
pakistani comedy stage drama Umer Sharif
pakistani comedy stage drama Umer Sharif online free
Umer Sharif comedy stage drama
Umer Sharif comedy stage drama online free
Umer Sharif
Pakistani Stage Show
Stage Show

Dulha 2002

 • Dulha 2002

dulha-2002

Dulha 2002 Umer Sharif

Dulha 2002 Stage Show

Dulha 2002 Pakistani Stage Show

Dulha 2002 Umer Sharif Stage Show

Dulha 2002 pakistani comedy stage drama

Wtiten By :   Umer Sharif
Directed By :  Shehnaz Siddique
Produced By :   Perver Bashir
Cast :       Sikandar Sanam,Naila Rehman,Shakeel Shah,Salma,Zaffar,Ifran Shehzad,Maria Khan, Irfan Malik,Zoya Sardar wali Shaikh, Soniya Khan,Saleem Shaikh,Maqsood Hussain,Faisal Maqsood,Shafqat Tara,Saleem Afridi, Zareen Ghazal, Aur Comedy King Umer Sharif

 

 

 • Watch Part 1

 • Watch Part 2

pakistani comedy stage drama
pakistani comedy stage drama online free
pakistani comedy stage drama Umer Sharif
pakistani comedy stage drama Umer Sharif online free
Umer Sharif comedy stage drama
Umer Sharif comedy stage drama online free
Umer Sharif
Pakistani Stage Show
Stage Show

Akhbar-e-Azam In Pakistan

akbar-e-azam-in-pakistanAkhbar-e-Azam In Pakistan

Akhbar-e-Azam In Pakistan Umer Sharif

Akhbar-e-Azam In Pakistan Stage Show

Akhbar-e-Azam In Pakistan Stage Show Umer Sharif

Akhbar-e-Azam In Pakistan Pakistani Stage Show

Akhbar-e-Azam In Pakistan pakistani comedy stage drama
Type :        Comedy Shows
Wtiten By :   Umer Sharif
Directed By :  Umer Sharif
Produced By :   Najam Malik
Cast :    Umer Sharif,Zareen Ghazal,Sikander Sanam,Salma Zafar,Batin Farooqui
Language :         urdu

 • Watch Full Movie

pakistani comedy stage drama
pakistani comedy stage drama online free
pakistani comedy stage drama Umer Sharif
pakistani comedy stage drama Umer Sharif online free
Umer Sharif comedy stage drama
Umer Sharif comedy stage drama online free
Umer Sharif
Pakistani Stage Show
Stage Show